קטגוריה: חלומות באות ד’

קטגוריה המרכזת את הסמלים שמופיעים בחלום הקשורים לאות ד’. חלום שהסמל שלו מתחיל באות ד’ יופיע תחת הקטגוריה הזו.

חלום על דגים

ישנם פירושים רבים לחלומות על דגים ועל האופן שבו הופיע הדג בחלום. דגים מסמלים שפע ושגשוג.  באופן כללי חלום על דגים מסמל כסף, תמורה למאמץ והשקעה בעבודה. חלום על דגים גדולים מסמל רווח גדול. חלום על דגים קטנים מסמל רווח קטן. כשנשים צעירות חולמות על דגים הדבר מרמז שהן תמצאנה בן זוג מקסים, שנראה טוב. […]